Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Sikthøyder

Sikthøyde for en voksen rullestolbruker er cirka 125 cm over gulv. For å kunne se ut og gjerne ned på omgivelsene utenfor, er det viktig at vinduene har lave brystningshøyder.

Sikthøyder for av rullestol viser høydekrav. Illustrasjon.
Illustrasjon viser betydning av nåhøyde og sikthøyde for sittende person. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk.
Lenestol plassert ved vindu for å viser betydning av rett sikthøyde. Foto.
Bilde viser viktigheten av sikthøyde for sittende ved vindu. Foto Karin Høyland.