Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Trapper

I tillegg til krav fra NS 11001-2 anbefaler Husbanken sittemuligheter på reposet. Da får beboerne mulighet til å hvile underveis ved en trappetrening.