Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Servantløsning

  • Servanter skal ha en bredde på minst 55 cm. Se eksempler nederst på siden.
  • Servanten skal monteres minst 67 cm over gulv, slik at det er mulig å trille rullestol under servanten. Vannlåsen må ikke være i veien for føttene til rullestolbrukeren. Se foto under til høyre.
  • Snusirkel kan gå ti cm under servant.
  • Servantkanten skal være minst 20 cm fra den ene sideveggen, slik at det er mulig å løfte armen uten å treffe veggen. Mellomrommet mellom servant og vegg kan for eksempel brukes til et lite skap eller avlastningsfelt for børste, barbermaskin og lignende. Dette forutsetter at dybden på skapet ikke påvirker armbevegelsen.
  • Sideplassen på den andre siden skal være minst 60 cm for å gi plass til medhjelper.
  • Det er anbefalt å bruke hjelpehåndtak og brukertilpasset armatur for servanter.
  • Vask med bøyle, eller som kan påmonteres bøyle, kan være et godt hjelpemiddel for de som trenger støtte når de reiser seg ved vasken.
  • Manuell høyderegulerbar servant anbefales slik at den kan tilpasses skiftende brukerbehov.
Foto av dyp, hvit servant. Speil over og vegghengt søppelkasse ved siden av.
Servant med god dimensjonering. Foto: Husbanken.
Dame i rullestol som vasker hendene og ser seg i speil over servanten. Foto.
Toalett og bad. Detaljer som teller, Norges Handikapforbund. Foto: Marit Hommeland.