Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Dusjløsning

  • Dusjnisjer må være uten kanter og med fall mot sluk.
  • Det må være muligheter for å montere håndtak på vegg for støtte i dusjen. Dusjarmatur skal kunne betjenes av beboer som dusjer (sittende eller stående) samt medhjelper. Dusjhodet skal være regulerbart i høyden. Kontraster gir bedre funksjonalitet for den som ser dårlig. Unngå hvitt dusjforheng og hvite håndtak mot hvit vegg.
  • For å ha tilstrekkelig betjeningsareal til å manøvrere rullestolen og å gi plass for medhjelpere ved dusjing, skal areal til dusjing være minst 140×110 cm. I gjeldende TEK er sykehjem definert som arbeids- og publikumsbygg, og det er en forutsetning at 1/10 bad i sykehjem skal være noe større (dusjareal 130 cm×160 cm).
  • For å ivareta beboers sikkerhet, må gode løsninger hindre at dusjvann spres utover gulvet. Dusjen bør plasseres så langt unna døren som mulig for å hindre at vann renner under den terskelfrie døråpningen.
  • I baderom som legger opp til at bruker i størst mulig grad skal stelle seg selv, unngå dusj mellom servant og toalettskål. Slik kan bruker gripe servanten for å reise seg fra toalettet uten å risikere å skli på vått underlag.
  • En lang slange kan gi mulighet for å bruke dusjen til renhold både ved servant og toalett.