Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Hjelpemidler for løft og pleie

Husbanken krever at bygningen er forberedt for å montere velferdsteknologi. Det skal være tilrettelagt for bruk av hjelpemidler. Å etterinstallere takheis er krevende. Derfor anbefaler vi at kommunen planlegger for dette når bygget settes opp. NAV Hjelpemiddelsentralen kan gi nyttige innspill.