Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Sykehjem

Sykehjem er en lovregulert boform. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2 og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder for beboere i institusjon. Til forskjell fra omsorgsboliger regnes kostnaden for oppholdet som prosenter av inntekten (trygd). Vederlaget dekker opphold og alle tjenester.

De fleste sykehjem i dag bygges som flere bokollektiv organisert i nærheten av hverandre. Når kommunen planlegger bogrupper i sykehjem, må de sørge for hjemlig preg og ha tilstrekkelige utearealer som er universelt utformede.

Mange sykehjem benytter samme designprinsipper som for omsorgsboliger i bokollektiv, men det er enkelte forskjeller mellom de to boformene som bør hensyntas i utformingen av boligene.

Designprinsipper for bokollektiv/bogruppe:

 • Mellom fire og ti boenheter i bogruppe, avhengig av brukergruppen.
 • Fellesarealer for felles opphold og aktiviteter, samt kjøkken med spiseplass dimensjoneres for felles opphold av samtlige beboere + minimum to ansatte.
 • Ta hensyn til at minst halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Størrelsen på fellesarealer bør være på cirka syv til ti kvadratmeter per beboer.
 • Fellesareal må være i direkte tilknytning til bogruppe og sentralt plassert ved boenhetene.
 • Unngå gjennomgang via bogruppe.
 • Minimumskravet per private boenhet er 28 kvadratmeter. For korttidsplasser aksepteres 25 kvadratmeter.
 • Enkelte boenheter bør være større, eller det bør være mulig å slå sammen to enheter, for at ektefeller/samboere eller andre som ønsker det kan bo sammen.
 • Felles utearealer på bakken eller på terrasse bør være i direkte tilknytning til felles oppholdsrom.
 • Areal for uteopphold møbleres med spisebord for alle beboere + minimum to ansatte, og gjerne ha delvis overbygd tak. Ta hensyn til at en del beboere kan være rullestolbrukere.
 • Sørg for at det er mulig å trille ut en seng for personer som er sengeliggende i tilfeller der dette er aktuelt.
 • Soverom/oppholdsrom må minimum ha plass for seng i pleiestilling og sittegruppe, skap og hyller til personlige ting.
 • Bad skal ha plass for hjelpere ved alle baderomsfunksjoner, se kapittel 5.6 Bad.
 • Oppbevaringsareal kan ligge enten i boenheten eller i fellesområde.
 • Det skal være areal tilrettelagt for å kunne lagre og lade hjelpemidler.
Åtte sykehjemsrom med eget bad, delt med midtkorridor, fire på hver side. Felles kjøkken og stue med utgang til fellesbalkong, trapperom og allrom m/balkong. Plantegning.
Utklipp av plantegning for Lindeberg sykehjem, Oslo kommune. Illustrasjon