Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Rullestol

Veiledningen finner du i kapitlene under.