Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Sjekkliste for viktigste dimensjoner for omsorgsplasser

Passasje og manøvrering

Trinnfrihet

 • Krav: Alle dører der beboere ferdes skal være terskelfrie.
 • Krav: Inngangsdør til bogruppe, ytterdører og dører til personalrom kan ha en avfaset terskel på 15 mm.

Dører inne i boenheten

 • Minstekrav: 760 mm bredde uten terskel (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).
 • Anbefaling: Minst 1200 mm i lysåpning, to dørfelter.

Inngangsdør til bogrupper, ytterdører og dører til personalrom

 • Minstekrav: 860 mm bredde og fri høyde på 2010 mm (Les mer i NS 11001:1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger). 
 • Anbefaling: Minst 1200 mm i lysåpning, to dørfelter.

Passasjebredde, korridor og svalgang

 • Minstekrav: 1500 mm fri passasjebredde og 2100 mm fri netto høyde (unntak for strekning uten dører under 5 meter: 1200 mm.) (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).
 • Anbefaling: 1800 mm fri passasjebredde.

Passasjebredde i boenhet

 • Minstekrav: 900 mm fri passasjebredde, se Byggteknisk forskrift.
 • Anbefaling: 1200 mm fri passasjebredde.

Snuareal

 • Minstekrav: Snusirkel er 1500 mm (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).
 • Anbefaling: 1600 mm (Les mer i NS 11001:1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger).

Maksimal åpningskraft for dører

 • Krav: 20 Newton (N).
 • Anbefaling: Elektromekaniske åpne- og lukkesystemer.

Sideplass ved sidehengslet dør

 • Minstekrav: 300 mm fri sideplass på hengselsiden og 500 mm fri sideplass på lås-siden. Ved skråstilte vegger kan sideplassen reduseres. (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).

Sideplass ved skyvedør

 • Minstekrav: 300 mm fri sideplass på alle fire sider, målt fra karm i åpningen (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).

Bad og toalett

Fri sideplass ved toalett

 • Minstekrav: 900 mm fritt areal rundt toalettsete (Les mer på Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner). Husbanken kan godkjenne unntak fra sideplass ved servantsiden i kompakte baderomsløsninger, dersom det gir bedre funksjonalitet for brukerne. Sideplass må være minst 1100 mm når den kombineres med dusjareal.

Snuareal

 • Minstekrav: Manøvreringsareal (snusirkel) på 1500 mm utenfor møbleringssonen (Les mer i NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk Del 2: Boliger).
 • Anbefaling: Fri snusirkel på 1600 mm foran toalettet (Les mer i NS 11001:1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger).

Avstand forkant toalettsete og bakvegg

 • Minstekrav: Forkant på toalettsete skal være 850 mm ut fra bakvegg  (Les mer i NS 11001:1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger).

Gulvmontert toalett

Veggmontert toalett

Armstøtte ved toalett

 • Minstekrav: Avstand på 600 mm og en høyde på 300 mm over klosettet (Les mer i NS 11001:1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger).

Dusjsone

 • Minstekrav: 1100×1400 mm.
 • Anbefaling: Montere hjelpehåndtak og tilpasset armatur.

Servant

Entré

Størrelse på oppstillingsplass for rullestol

 • Minstekrav: 700×1400 mm.
 • Anbefaling: 1000×2000 mm.

Soverom

Pleieseng

Fri sideplass ved seng i pleiestilling