Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Omsorgsboliger i bofellesskap

Bofellesskap er grupper av boenheter som kan ha reduserte boligfunksjoner. Da er fellesareal nødvendig for å kompensere for dette. Boenhet er betegnelsen på det som kan betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et soverom/oppholdsrom og bad. Vi bruker betegnelsen bogruppe om den klyngen av boenheter som deler et fellesareal.

Designprinsipper for bofellesskap:

 • Seks til ti boenheter i bogruppe avhengig av brukergruppen.
 • Husbanken anbefaler at hver privat boenhet er over 40 kvadratmeter med plass til kjøkken.
 • Fellesareal for samvær og aktiviteter.
 • Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse.
 • Lett adkomst til utearealer som kan være private og/eller felles.
 • Unngå gjennomgang via bogruppe.
 • Boenhetene er tilrettelagt for bruk av hjelpemidler.
 • Atskilt soverom anbefales.
 • Noen enheter planlagt for parsengssoverom bør vurderes.
 • Plass for seng i pleiestilling enten i soverom eller i stua.
 • Plass til nødvendige møbler, hjelpere og betjene bofunksjoner.
 • Bad med plass for hjelpere ved alle funksjoner, se kapittel 5.
 • For enkelte bogrupper er det også viktig med privat uteoppholdsareal/balkong.
 • Det bør være plass til privat vaskemaskin i boenheten, ellers skal det være felles vaskerom.
 • Privat oppbevaringsplass enten i boenheten eller i fellesområde.
 • Areal tilrettelagt for å kunne lagre og lade hjelpemidler.
Boliger i bofellesskap. Korridor med boligene med balkong på én side. Fellesrom til venstre for boenhetene. Plantegning.
Eksempel planløsning for første etasje i Solborg borettslag. Omsorgsboliger i bofellesskap med personalbase og fellesarealer. Illustrasjon: Asplan Viak.
Vi ser huset i to etasjer med grå trefasade. Terrasser i første etasje og balkonger i andre etasje. Blomster og sitteplasser. Foto.
Uteområde. Foto: Husbanken.
Vi ser stuen med sittegruppe, spiseplass og kjøkken i bakkant. Foto.
Leilighet med kjøkken bakerst, stue med plass til spiseplass og salong og tv fremst. Foto: Husbanken