Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Omsorgsboliger i bokollektiv

Bokollektiv er en gruppe boliger som er organisert med stor grad av fellesskap med for eksempel felles matlaging og måltider. Privat boenhet består av soverom/oppholdsrom samt bad. Bokollektiv er et tett fellesskap og anbefales kun for personer som er sosiale og/eller trenger mye omsorg og tilsyn. Det er naturlig å planlegge for fast tilknyttet personale.

Designprinsipper for bokollektiv:

 • Mellom fire og ti boenheter i bogruppe, avhengig av brukergruppen.
 • Fellesarealer for felles opphold og aktiviteter, samt kjøkken med spiseplass dimensjoneres for felles opphold av samtlige beboere + minimum to ansatte.
 • Ta hensyn til at minst halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Størrelsen på fellesarealer bør være på cirka syv til ti kvadratmeter per beboer.
 • Fellesareal må være i direkte tilknytning til bogruppe og sentralt plassert ved boenhetene.
 • Unngå gjennomgang via bogruppe.
 • Husbanken anbefaler at hver boenhet er over 30 kvadratmeter for at det blir mulig å skille oppholdssone og sovesone. Behov for kjøkkenkrok i private enheter bør vurderes nøye, og i tilfeller der eget kjøkken ikke etableres bør det være mulig å installere et mindre kjøkken i etterkant. Minimumskravet er 28 kvadratmeter.
 • Enkelte boenheter bør være større, eller det bør være mulig å slå sammen to enheter, for at ektefeller/samboere eller andre som ønsker det kan bo sammen.
 • Felles utearealer på bakken eller på terrasse bør være i direkte tilknytning til felles oppholdsrom.
 • Areal for uteopphold møbleres med spisebord for alle beboere + minimum to ansatte, og gjerne ha delvis overbygd tak. Ta hensyn til at en del beboere kan være rullestolbrukere.
 • Sørg for at det er mulig å trille ut en seng for personer som er sengeliggende i tilfeller der dette er aktuelt.
 • Soverom/oppholdsrom må minimum ha plass for seng i pleiestilling og sittegruppe, skap og hyller til personlige ting.
 • Bad skal ha plass for hjelpere ved alle baderomsfunksjoner, se kapittel 5.6 Bad.
 • Oppbevaringsareal kan ligge enten i boenheten eller i fellesområde.
 • Det skal være areal tilrettelagt for å kunne lagre og lade hjelpemidler.
Seks omsorgsboliger i bokollektiv. Alle har plass til seng, enkel møblering og eget bad. Plantegning.
Eksempel: Utklipp av plantegning for Vik helse- og omsorgssenter, Vik kommune. Omsorgsboliger i bokollektiv. Vik kommune. Illustrasjon: Arkitektfirma Jon Vikøren AS.