Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Avstander

Større anlegg gir ofte lange avstander til utgangsdør. Det er viktig å ha så kort vei som mulig, og eventuelt ha hvilemuligheter underveis for den som er dårlig til beins.

Gang med innganger til rom på høyre side. Inngangen til rommene er trukket inn som nisjer og det er plassert benk og stumtjener ved siden av døren
Hvileplasser underveis og godt materialvalg gjør transportveiene behagelige og hyggelige. Foto: Husbanken

Gang- og transportveier (korridorer)

Passasjebredde for en medhjelper som støtter en person som går er cirka 140 cm. Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 150 cm. I lange korridorer skal det være minst 180 cm bredt, slik at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under fem meter der det ikke er dør, kan den frie bredden være minimum 120 cm.

Bred korridor med sittegrupper på begge sider. Foto.
En bra korridorløsning med rom for møbler som gir mer hjemlig atmosfære. Foto: Husbanken.
Gang med rette vegger på begge sider og fører på høyre. Elektrisk rullestol står inntil veggen på venstre side.
En dårlig korridorløsning med minste bredde og lange avstander. Materialbruk og arealbruk til parkeringsplass for rullestoler gir et institusjonspreg. Foto: Husbanken.