Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Dører

Generelt om dører:

 • Når kommunen skal bestemme døråpning og slagretning, må de sørge for at rommet kan innredes/møbleres hensiktsmessig.
 • Manøvreringssonen på begge sider av døren skal ha en diameter på minst 150 cm og ligge utenfor dørens eventuelle slagradius.
 • Dører som er så tunge at de trenger manuell kraft mer enn 20 N (2 kg) skal ha elektrisk døråpner.
 • Dørhåndtak skal ha en utforming som gir godt grep og er lette å åpne.

Inngangsdører og dører til uteplasser:

 • Dører som fører til selvstendige boliger eller en bogruppe og dører til uteplasser kan ha en lav, avfaset terskel på inntil 15 mm.
 • Når man etablerer fellesskapsløsninger, må man betrakte felles oppholdsrom som en nødvendig funksjon som kompletterer privat boenhet. Felles oppholdsrom skal derfor være tilgjengelig på samme måte som en privat stue.
 • Atkomst og inngangsparti bør være overbygd og ha selvlukkende dører.
 • Tenk smart: Installer inngangsdører hvor det er mulig å ettermontere dørautomatikk. Husk strømkontakt til døråpner.
 • I de tilfeller der døren fra en boenhet slår ut i felles korridor, er det en fordel at inngangspartiet til boenhet trekkes inn i en nisje, se bilder under:
Korridor med dører på begge sider og veggen ved dørene er trukket litt inn. To av dørene er åpne og viser at dørbladet slår ut i korridoren. Foto.
Inngangsdører til boenheter kommer i veien for passerende i korridor. Foto: Husbanken.
Dør i korridor der veggen er trukket litt tilbake og lager en nisje. Døren er åpen og viser at nisen er like dyp som dørbladets bredde. Foto.
Inngangsdør åpnes mot en dyp nisje slik at den ikke kommer i veien for passerende i korridor. Foto: Husbanken.

Dørterskel:

 • Samtlige dører skal i utgangspunktet ha helt flate terskler (lister).
 • Husbanken kan akseptere en lav, avfaset terskel på inntil 15 mm til inngangsdører og ytterdører (se foto ovenfor). Nivåforskjeller mellom toppen av terskel og gulvbelegg både inne og ute sal ikke være mer enn 15 mm. Terskel- og kant rampe og broer vil ikke kompensere høyre terskel
Trinnfrie dørterskler mellom ute og inne.Foto
Dører til utearealer med lav terskel. Foto: Husbanken.
Trinnfrie terskler mellom ute og inne. Foto.
Trinnfri terskel. Foto: Husbanken.
Dørterskel mellom to rom inne. Foto.
Trinnfritt med list til boenhet fra gang. Foto: Husbanken.
Trinnfri terskel mellom to rom inne.Foto.
Trinnfritt med list fra gang til bad. Foto: Husbanken.
Terskel terrassedør med mål. Illustrasjon.Illustrasjon av terskel for terrassedør i omsorgsbolig. Illustrasjon: Enerhaugen arkitektkontor

Dørbredde:

 • Dører må ha en bredde og plassering slik at rullestolbrukere fritt kan komme inn og ut av rommet.
 • Fri bredde i døråpninger i fellesområder og som fører til boenheter og utearealer, inkl. dør til privat uteplass (på bakken, balkong eller terrasse) skal være minimum 86 cm.
 • Fri bredde i døråpninger på innvendige dører inne i boenheten skal være minimum 76 cm. Husk at disse dørene må ha trinnfri terskel. Husbanken anbefaler at samtlige dører i omsorgsboliger og sykehjem har fri bredde på minimum 86 cm.
 • Fri bredde på døråpning bør være 120 cm, der senger enkelt skal trilles inn og ut. For å unngå at 120 cm brede dører blir for tunge, anbefaler vi to dørfelter.
Fire plantegninger av slagdører og skyvedører. Viser hvor bred plass det må være.
Slik måler man fri bredde i dør med ulike åpningsvinkler. Illustrasjon: Byggteknisk forskrift.

Sideplass:

 • For at dører skal kunne åpnes og lukkes av rullestolbruker, skal det være tilstrekkelig fri sideplass ved døren.
 • Sidehengslete dører skal ha 50 cm fri sideplass ved lås på hengselside og 30 cm på karmside, målt fra lysåpningen. Ved skråstilte vegger på omtrent 45 grader kan sideplassen reduseres til 30 cm fri sideplass ved lås på hengselside og 20 cm på karmside.
 • Skyvedører skal ha 30 cm fri sideplass ved alle fire sidene av døra, målt fra lysåpning. Dette for at dørene skal kunne åpnes og lukkes av rullestolbruker, se bilder under.
Tre plantegninger av slagdører. Viser hvor mye sideplass det må være.
Sideplass ved sidehengslete dører. Kilde: NS 11001-del 2.
To plantegninger av skyvedører. Viser hvor mye sideplass det må være.
Sideplass ved skyvedør. Kilde: HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard.

Håndtak:

 • For to felt skyvedør bør det være mulig å åpne begge dørfeltene samtidig med ett grep (én hånd).
 • Skyvedører må ha kraftige håndtak, fordi dørblad går inn i vegg, og et bøylehåndtak som det er mulig å få tak i når døra står åpen.
 • Plassering og utforming av håndtakene må gi tilstrekkelig passasje som tilsvarer minst tillatt fri bredde
Skyvedør med håndtak som tillater full lysåpning. Foto.
Skyvedører med håndtak som tillater full lysåpning. Foto: Husbanken.
Håndtak på skyvedører mellom to rom. Foto.
Håndtak vist på bildet vil kreve en større lysåpning for å få tilstrekkelig passasje. Foto: Husbanken.