Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Mobil personløfter

En mobil personløfter måler cirka 130×70 cm. Til den er det behov for et manøvreringsareal som en snusirkel med en diameter på 210 cm. En såkalt «ståheis» som kan brukes av personer som kan stå med støtte kan også være aktuelt.

Fordelen med å bruke «ståheis», er at beboeren slipper å bli heist opp i et løfteseil, og vedkommende får brukt muskulaturen i beina. Legg derfor til rette for mobil personløfter, også når det blir installert skinne til takheis.

Mobile personløftere krever plass til manøvrering og oppbevaring. Dersom disse lagres i korridorer og oppholdsrom bidrar det til institusjonspreg. Husbanken anbefaler derfor små nisjer til å oppbevare personløfter. Hjulene er relativt små, så unngå kanter og terskler.