Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Barne- og avlastningsboliger

Dette er et tilbud som er definert i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon som «Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester». Derfor regnes og finansieres disse som institusjonsplasser til tross for at de er omsorgsboliger.

Fordi barn ikke har behov for egne fullverdige boliger, er det naturlig å legge til rette for tettere boformer. Nærhet til voksne kan gi trygghet og støtte. Det må tas hensyn til både barnet, familien og de som skal yte omsorg. Fordi noen av barna kan være høylytte, mens andre kan ha utfordringer med at de lett lar seg distrahere. Man bør søke løsninger der måltider og aktiviteter skal kunne foregå uten store forstyrrelser.

Tilbudet omfatter

  • permanente botilbud for barn og ungdom
  • avlastningsboliger

Mer om denne beboergruppen finnes i kapittelet 3.4 Barn som ikke kan bo hjemme.

Designprinsipper:

  • Anbefales små bogrupper med 4-6 beboere. Ved større bogrupper skal fellesareal tilrettelegges for deling av gruppen.
  • Privat rom skal ha plass til seng i pleiestilling, klesskap, skrivebord og mulighet for oppbevaring av private leker og bøker.
  • Badet bør dimensjoneres for ulike hjelpebehov: Hev- og senkbart badekar, stellebenk, vask og toalettstol. Dette innebærer også tilstrekkelig plass til hjelpere.
  • To boenheter kan om nødvendig dele et stort bad. Badet bør da legges mellom de private rommene, med adkomst fra hvert rom. Ved en slik løsning skal man ved bygningsmessige grep kunne dele det opp.
  • Det bør være plass til dagseng i fellesareal og det anbefales dørbredder som gjør det mulig å trille seng mellom soverom og stue.
  • Ved entré bør det være plass til rengjøring av rullestol, stellebord for av- og påkledning av yttertøy og tilstrekkelige oppbevaringsmuligheter.
  • Ekstra tiltak for hindring av støy mellom rommene.
Plan over bygget som som er delt i 3 soner med henholdsvis leiligheter, avlastningsplasser og fellesareal. Gjesterom med inngang og personalbase. Plantegning
Årfulgveien ressurssenter i Tønsberg kommune er for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Ressurssenteret består av to leiligheter på cirka 64 m2 til ett barn hver, en leilighet for to barn som deler bad og oppholdsrom, samt fire avlastningsplasser, hvor to og to barn deler et stort bad. Sanserom og felles oppholdsrom er sentralt plassert og inviterende. Det finnes også gode uteareal tilrettelagt for barn. Plantegning: Spir Arkitekter.