Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Eldre og personer med demens

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, etter hvert med hjemmehjelp og hjelpemidler etter behov. Dagaktivitetstilbud kan motivere eldre til å bo hjemme lengre og bidra til livsglede og mestring.

Eldre med og uten kognitiv svikt bør ha muligheter til å delta på aktiviteter som ikke krever personalressurser. Ulike aktiviteter som gjerne går igjen i samtaler med beboere og kommuner handler ofte om å stimulere sansene, observere andre mennesker og dyr, oppleve kjente ting og steder, musikkopplevelser og liknende.

Det er viktig at kommunen ikke ser eldre med og uten demens som en samlet gruppe. Det å plassere personer som ikke har kognitiv svikt sammen med personer med langt utviklet demens kan oppleves som utrygt og redusere livskvaliteten.

Kommunen plikter å legge til rette for mennesker med demens når de etablerer omsorgsboliger og sykehjem (se kapittel 2.1.3 Generell tilrettelegging for personer med kognitiv svikt). Det vil si å prioritere små grupper, hjemlig atmosfære, kjente og avgrensede omgivelser, frihet til å bevege seg utendørs uten å gå seg bort (for eksempel sansehage) og bidra med så normale hverdager som mulig.