Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Takheis

Takheiser blir brukt til å løfte beboeren over i stol, til toalett eller til stellebenk/dusjtralle. Det er ulike syn på hvor det er gunstig å installere takheis. Noen blir installert slik at beboeren kan bli løftet fra seng til toalett. Andre bruker en skinne ved sengen, slik at ansatte kan løfte brukeren over i en dusjstol og så bruke denne til å kjøre til toalett/bad.

Viktig å tenke på:

  • Drøft løsning sammen med ergoterapeut, arkitekt og heisleverandør så tidlig som mulig.
  • Å installere takskinner krever solid feste i dekket. Takkonstruksjon må dimensjoneres og tilrettelegges for dette.
  • Takskinnens plassering må gi mulighet for tilstrekkelig løftehøyde avhengig av heistype.
  • Husbanken anbefaler lik takhøyde i alle rommene takheisen skal gå igjennom. Det finnes imidlertid skinnesystemer som kan brukes dersom takhøyden er forskjellig mellom ulike rom.
  • Skinnene må ikke komme i konflikt med døråpninger, vindusåpninger, skap, ventilasjonskanaler eller lysarmaturer.
  • Skal det være takskinne mellom bad og beboerrom, er det viktig å velge mest passende dørtype.
Foto av skikke i taket mellom soverom og bad. Skinnen går gjennom dørkarmen.
Det finnes løsninger hvor skinnen kan felles inn i takhimlingen. Skinnene blir da svært diskre når de ikke er i bruk. Foto: Karin Høyland.
Foto av skinne i taket mellom to rom. Skinnen går under dørkarmen og skyvedøren er skåret slik at skinnen får plass når man lukker døren
Eksempel for takskinne kombinert med tofeltsskyvedør. Hvis det er ønskelig at døren åpnes med et grep må det være trinser og wire i toppen av karmen. Foto: Karin Høyland.