Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Denne veilederen er et supplement til Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Veilederen skal hjelpe kommuner og deres samarbeidspartnere i bransjen med å etablere gode løsninger.

Du finner veiledningstekst i kapitlene under.