Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Badekar

  • I tillegg til dusj kan det installeres badekar på den enkeltes bad. Det å kjenne varmt vann rundt seg kan gi en velværeeffekt ut over det å bli ren. Spesielt for revmatikere og personer med spasmer kan dette være en viktig del av et terapeutisk tilbud.
  • Badekar bør være hev- og senkbart. Enklere sitte- og liggebadekar med dør som gjør det enkelt å komme opp i karet er også et alternativ.
  • Installer tekniske hjelpemidler for å løfte pasienter ned i og opp av badekaret for å unngå tunge løft. Pasientløfter og traverskinner i tak egner ser godt.
  • Fri gulvplass ved badekar bør være 100 cm på den ene langsiden og 200 cm på den andre. Ved karets kortside bør det være minst 110 cm fri gulvplass.
  • Velger kommunen å bare ha badekar, er det viktig at det enkelt kan fjernes og at arealet kan brukes til dusj.