Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Heis

Heisen skal være lett å finne og sentralt passert. I omsorgsbygg der forskrifter ikke krever sengeheis, men beboere har omfattende hjelpebehov, anbefaler vi uansett sengeheis (minimum 140×240 cm).

Betjeningsareal foran heisdør må være minst 150×220 cm.

Døråpning må plasseres på heisens kortside. Vi anbefaler også et klappsete med sittehøyde 50 cm over gulv. Gulvet skal være sklisikkert. Vegger, tak og gulv skal stå i kontrast til hverandre. Unngå blanke overflater. Håndlist må monteres 90 cm over gulv, den skal ha rundt tverrsnitt med diameter 4,5 cm og ha en kontrastfarge til vegg. Heiser bør ha selvåpnende dører. Heisknapper må være logisk plassert og være merket med blindeskrift eller taleanvisning.

Alle omsorgsbygg med flere enn to etasjer skal ha heis. Når heisen betjener flere enn seks boenheter, stilles det krav om båreheis som har heisstol og innvendig gulvareal på minimum 1100 bredde×2100 mm dybde. I spesielle tilfeller kan Husbanken akseptere løfteplattform i stedet for heis i boligbygg med to etasjer, der heisen skal betjene seks eller færre omsorgsboliger. Løfteplattformen skal være helt innelukket og skal ha innvendig størrelse på minimum 1100×1400 mm. Heis og løfteplattform skal være universelt utformet i henhold til krav satt i NS11001-2.

Heis eventuelt løfteplattform skal være installert før omsorgsplassene tas i bruk.