Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Bakgrunn

Veiledningstekstene ligger i kapitlene under.