Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Krav til passasjeplass for rullestol

Passasjebredde for rullestolbrukere skal være minst 90 cm.