Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Adkomst og kommunikasjonsveier

Veiledningen finner du i kapitlene under.