Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Krav til rekkehøyde for rullestolbruker

Gjennomsnittlig rekkehøyde for en voksen i rullestol er mellom 40 og 135 cm over gulv. Dette bør prosjekterende ta hensyn til i utformingen. For barn er rekkehøyden lavere. Brytere, støpsler etc. som skal nås av personer som sitter, bør derfor bli montert mellom 80 og 100 cm over gulv. Når det blir montert bryter på en automatisk døråpner, må den plasseres slik at brukeren kan trykke på den uten at rullestolen er i veien når dørbladet slår opp.

Der det er vanskelig å få nok lagerplass i riktig rekkehøyde, kan kommunen legge til rette for hev/senkbare skap, hyller og så videre.