Veileder i regelverk for bostøtte

Tilgang til bostøttesystemet

For å få tildelt tilgang til bostøttesystemet må alle nye saksbehandlere ha

  • gjennomført e-læringskurset i bostøtte
  • satt seg inn i bestemmelsene om taushetsplikt
  • underskrevet en taushetserklæring

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem, og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang.

Du kan få tilgang til bostøttesystemet hvis du

  • behandler bostøttesøknader. Du får blant annet tilgang til å registrere og kontrollere søknader i systemet.
  • jobber i førstelinjetjenesten, og har som oppgave å gi råd og veiledning til enkeltsøkere. Du får lesetilgang til bostøttesystemet, det vil si du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken.
  • arbeider med å samkjøre statlig og kommunal bostøtte. Du kan får lesetilgang til bostøttesystemet.

Vi forutsetter at du har et saklig behov for å få tilgang. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen.

Les mer om hvordan du får tilgang til bostøttesystemet