Veileder i regelverk for bostøtte

Søkers underskrift

Ved å underskrive søknaden bekrefter søker at opplysningene i søknaden er riktige og fullstendige.

Søker blir gjort oppmerksom på at Husbanken innhenter opplysninger om adresse, husstand, inntekt og formue fra ulike registre, blant annet fra Skatteetaten og Folkeregisteret.