Veileder i regelverk for bostøtte

Informasjon og veiledning

Som saksbehandler er du førstelinjen ved behandling av bostøtte. En viktig oppgave du har, er å arbeide med informasjon og veiledning om bostøtte. Veiledningen kan være knyttet til spørsmål og henvendelser fra søkere eller publikum. Mange trenger hjelp til å søke, eller til å klage på bostøttevedtaket.

All informasjon om bostøtte bør være tilgjengelig på alle relevante steder i kommunen. Dette kan for eksempel være på servicetorg, helsestasjoner, legekontor og så videre.

Det er nyttig at ansatte i kommunen som kommer i kontakt med målgruppen, kjenner til bostøtte.