Veileder i regelverk for bostøtte

Oversikt over vedtakskoder

Liste over avslagene i prioritert rekkefølge:

V48 – Biperson ikke bosatt på søknadsadresse

V09 - Manglende opplysninger

V05 - Ikke i registrert i folkeregisteret på situasjonsdato

V11 - Hovedperson er død

V04 - Boligen utenfor ordningen

V02 - Ingen støtteberettigede

V03 - For høy inntekt i forhold til boutgift