Veileder i regelverk for bostøtte

Arkivering og kassasjon

  • Som saksbehandler i kommunen plikter du å arkivere alle dokumenter som søker sender til kommunen. Dette gjelder alle dokumenter dere mottar på papir og digitalt. Det kan være søknader, klager, dokumentasjon og annet.
  • Husbanken har plikt til å arkivere alle elektroniske dokumenter som søker laster opp i e-søknaden eller i Min bostøtte.

Noen dokumenter bør arkiveres både i kommunen og i Husbanken. Det gjelder saker der

  • søker har søkt eller endret en søknad elektronisk
  • saken har status "elektronisk søknad" eller "elektronisk endring" i systemet
  • kommunen har etterlyst mer dokumentasjon
  • søker har ettersendt dokumentasjon på papir til kommunen

I slike saker ber vi om at du laster opp ettersendt dokumentasjon i bostøttesystemet. Da unngår vi "hull" i Husbankens arkiv på elektroniske saker.

Arkivmateriale som gjelder bostøtte, kan ikke makuleres uten en kassasjonsavtale med Riksarkivaren. Ta kontakt med arkivansvarlig i kommunen hvis du har spørsmål om arkivering eller kassasjon.