Veileder i regelverk for bostøtte

Dokumentasjon

Det er viktig at nødvendige vedlegg følger søknaden for bostøtte. Er ikke søknad fullstendig, blir den ikke regnet som å ha kommet innen søknadsfristen. Når det mangler dokumentasjon, vil søknaden bli avvist. Det betyr at søknaden ikke blir behandlet.

Hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden, er avhengig av hvilke felt søker har fylt ut.  Vi krever dokumentasjon i disse tilfellene:

 • Student/elev i arbeidsrettet tiltak.
  • Her må søker legge ved kopi av vedtak, utbetaling eller annet som viser at studenten/eleven deltar i arbeidsrettet tiltak.
 • Spesialtilpasset bolig.
  • Her må søker legge ved en beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort for å tilpasse boligen til noen i husstanden på grunn av funksjonsnedsettelse samt dokumentasjon på finansiering av dette.
 • Faste utgifter på boligen.
  • Leid bolig – kopi av underskrevet leiekontrakt.
  • Sameie/borettslag/aksjeleilighet – kopi av innbetalt husleie/fellesutgifter.
  • Enebolig – dokumentasjon på eiendomsskatt og eventuell festeavgift.
 • Boliglån.
  • Søker må legge ved kopi av nedbetalingsplanen for lånet, eller kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter (renter/avdrag).
 • Pensjon fra EU/EØS-land.
  • Søker må legge ved dokumentasjon på hva slags type pensjon søkeren mottar.