Veileder i regelverk for bostøtte

Når søknaden er ufullstendig

Ufullstendige opplysninger i saken

Mangler det opplysninger i en sak, må du forsøke å hente inn disse slik at saken får riktig vedtak.

Når du som saksbehandler markerer feil i et felt i systemet får søker tilsendt et maskinelt mangelbrev (varsel brev IN09). Unntak fra dette:

  • Saker der biperson er registrert på to saker (dublett biperson).

Saker med mangler etter at systemet stenger

Saker som fortsatt er feil markert når systemet stenger, får et avvisningsvedtak. Dette vedtaket blir i dag gitt der

  • det er feil markert fordi det mangler dokumentasjon eller opplysninger
  • det er registrert samme Husbanklån på to forskjellige saker (dublett Husbanklån)
  • biperson er registrert i to saker (dublett biperson)

Unntak er saker som er krysset av for spesialtilpasset bolig. De blir beregnet etter vanlig bolig og søker vil bli informert om det i vedtaksbrevet.

Søker kan også kontaktes per telefon for avklaringer. Du må sørge for at søker blir forhåndsvarslet før det blir lagt inn nye eller korrigerte opplysninger i saken som søker ikke er kjent med.

Saker som ikke blir videreført i systemet

Hovedregelen er at alle som mottar bostøtte, får sin søknad overført til ny måned. Hvis en søker får avslag en måned på grunn av for høy inntekt, vil søknaden bli behandlet på nytt de neste to månedene. Dette skjer automatisk. Etter 3. avslag blir søknaden stoppet, og kunden må søke på nytt. Årsaker til at 03 avslag (for høy inntekt) ikke blir videreført er:

  • Søker har fått status "utvandret" i Folkeregisteret.
  • Søker er død.
  • Søker har flyttet.
  • Ny søknad fra søker foreligger allerede.
  • Dublettsjekk, saken er ikke overført til neste måned fordi søker eller biperson finnes på en annen sak.