Veileder i regelverk for bostøtte

Taushetsplikt og tilgang til bostøttesystemet

Alle som medvirker i administrasjon av bostøtteordningen, er pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter saksbehandlere i kommunen, Husbanken, Kommunal- og distriktsdepartementet, representanter for borettslag, sameier, huseiere og IT-personell som er ansvarlig for drift og utvikling av bostøttesystemet. Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for alle.

Ved å underskrive taushetserklæringen gis det en erklæring på at en har gjort seg kjent med og forstått at en er underlagt taushetsplikt etter lovbestemmelser i henhold til