Veileder i regelverk for bostøtte

Saker med sperret adresse etter beskyttelsesinstruksen

Noen søkere har sperret adresse, og må søke på papir. Når du registrerer en slik sak, vil du få et varsel om at adressen til søker er sperret. Adresseopplysningene vil ikke bli vist.

En sperret adresse kan være gradert "fortrolig" eller "strengt fortrolig". Disse sakene blir behandlet forskjellig. For å finne ut graderingen, må du søke i Folkeregisteret.

Hvis adressen er gradert "fortrolig", får du tilgang til søkers adresse.

  • Registrer adressen som er oppgitt i søknaden. Det kan være den reelle adressen, en postboksadresse, c/o-adresse eller annet.
  • Kryss "ja", for at oppgitt adresse er lik adressen i Folkeregisteret.
  • Har søker reservert seg mot digital kommunikasjon, blir posten sendt til adressen du har registrert i systemet.
  • Er du i tvil om adressen til søkeren er "fortrolig" eller "strengt fortrolig", skal du behandle saken som om den er "strengt fortrolig". Registrer da inn denne adressen: SOT6, Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo. Da vil politiet sende posten videre.

NB! Du må aldri registrere den faktiske adresse til søkeren i bostøttesystemet.

  • Registrer saken med denne adressen: SOT6, Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo.
  • Kryss "ja", for at oppgitt adresse er lik adressen i Folkeregisteret.
  • Søker må dokumentere boutgiftene sine, men adressen kan være sladdet i dokumentasjonen. Hvis bostedsadresse kommer fram i dokumentasjonen, må du sladde adressen før dokumentene blir arkivert.
  • Har søker reservert seg mot digital kommunikasjon, blir posten sendt til politiet som sender den videre.