Veileder i regelverk for bostøtte

Oppfølging av rapporter og lister

Du må følge med på tidsplanen for bostøttesystemet (PDF). I planen finner du oversikten over uttak og oppfølging av rapporter og lister.