Veileder i regelverk for bostøtte

Opplysninger om husstand

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden. Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

Barn med delt fast bustad kan reknast med hos båe foreldre.

(Forskrift om bustøtte § 10)

Husstanden omfatter alle som faktisk bor i boligen den 1. i en måned. Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknad.

Personer som bor borte fra boligen i perioder, er en del av husstanden. Dette kan være

  • pendlere
  • sjøfolk
  • fiskere
  • personer med midlertidig opphold i institusjon
  • anleggsarbeidere og andre.

Studenter som har flyttet til studiestedet, men ikke meldt flytting, fjerner du fra saken, de er ikke en del av husstanden.

Etter folkeregisterloven § 6-3 skal den som flytter utenfor Norden for minst seks måneder melde dette til Folkeregisteret. I saker der fraværet fra boligen er mer enn seks måneder kan du slette bostøttesaken.

Om delt fast bosted

Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknader. Det er ikke avgjørende hvor mye barnet overnatter hos den enkelte forelder. Avtale om delt fast bosted skal være registrert i Folkeregisteret. Søker trenger ikke å dokumentere dette i sin søknad.

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36. Avtalen innebærer at større avgjørelser på vegne av barna skal foreldrene ta i fellesskap. Dette er i motsetning til en samværsavtale, hvor den ene forelderen har aleneomsorg og kan ta alle avgjørelser alene.