Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang til systemet.

Hvem kan få tilgang til bostøttesystemet?

Du kan kun få tilgang til bostøttesystemet hvis du har et saklig behov for det i ditt daglige arbeid.

Som ansatt i kommunen, kan du få tilgang til bostøttesystemet hvis du:

  • behandler bostøttesøknader. Du får blant annet tilgang til å registrere og kontrollere søknader i  systemet.
  • har som oppgave å veilede enkeltsøkere i bostøttesaken deres. Du får lesetilgang dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken.
  • arbeider med samordning av statlige og kommunale ytelser (transport). Du får lesetilgang.

Slik søker du om tilgang til bostøttesystemet

Krav om passordbytte hver 3. måned

Det er krav om å bytte passord hver 3. måned. Hvis du ikke bytter passord, vil kontoen din bli deaktivert etter en stund. Du må da søke om tilgang på nytt. 

Når en saksbehandler slutter

Hvis en medarbeider slutter å jobbe med bostøtte, må kommunen straks melde fra til Husbanken via  e-post til post@husbanken.no. Det er ikke lov for andre å bruke medarbeiderens ident og passord.

Krav til teknisk utstyr

Noen opplever at bostøttesystemet er tregt. Dette skyldes ofte at man jobber i en gammel versjon av en nettleser. Opplever du treghet, bør du altså ta kontakt med IT-ansvarlige i kommunen og få oppgradert nettleseren. Arbeidet med saksbehandling, setter også krav til det tekniske utstyret i kommunen.