Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang til systemet.

Slik søker du om tilgang til bostøttesystemet

Hvem kan få tilgang til bostøttesystemet?

Hvis du er ansatt i kommunen, kan du få tilgang til bostøttesystemet hvis du:

  • behandler bostøttesøknader. Du får blant annet tilgang til å registrere og kontrollere søknader i  systemet.
  • har som oppgave å veilede enkeltsøkere i bostøttesaken deres. Du får lesetilgang dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken.
  • arbeider med samordning av statlig og kommunal bostøtte. Du får lesetilgang.

Vi forutsetter at du har et saklig behov for å få tilgang til bostøttesystemet. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen. Han/hun vil vurdere om de kan utlevere opplysningene. 

Krav om passordbytte hver 3. måned

Det er krav om å bytte passord hver 3. måned. Hvis du ikke bytter passord, vil kontoen din bli deaktivert etter en stund. Du må da søke om tilgang på nytt. Opplys om du har hatt tilgang tidligere hvis du må søke på nytt.

Når en saksbehandler slutter

Hvis en medarbeider slutter å jobbe med bostøtte, må kommunen straks melde fra til Husbanken via  e-post til post@husbanken.no. Det er ikke lov for andre å bruke medarbeiderens ident og passord.

Krav til teknisk utstyr

Noen opplever at bostøttesystemet er tregt. Dette skyldes ofte at man jobber i en gammel versjon av en nettleser. Opplever du treghet, bør du altså ta kontakt med IT-ansvarlige i kommunen og få oppgradert nettleseren. Arbeidet med saksbehandling, setter også krav til det tekniske utstyret i kommunen.