Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang til systemet.

Slik søker du om tilgang til bostøttesystemet

Hvem kan få tilgang til bostøttesystemet?

Hvis du er ansatt i kommunen, kan du få tilgang til bostøttesystemet hvis du:

  • behandler bostøttesøknader. Du får bl.a. tilgang til å registrere og kontrollere søknader i  systemet.
  • har som oppgave å veilede enkeltsøkere i bostøttesaken deres. Du får lesetilgang dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken.
  • arbeider med samordning av statlig og kommunal bostøtte. Du får lesetilgang.

Vi forutsetter at du har et saklig behov for å få tilgang til bostøttesystemet. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen. Han/hun vil vurdere om de kan utlevere opplysningene. 

Når en saksbehandler slutter

Hvis en medarbeider slutter å jobbe med bostøtte, må kommunen straks melde fra til Husbanken via  e-post til post@husbanken.no. Det er ikke lov for andre å bruke medarbeiderens ident og passord.

Krav til teknisk utstyr

Noen opplever at bostøttesystemet er tregt. Dette skyldes ofte at man jobber i en gammel versjon av en nettleser. Opplever du treghet, bør du altså ta kontakt med IT-ansvarlige i kommunen og få oppgradert nettleseren. Arbeidet med saksbehandling, setter også krav til det tekniske utstyret i kommunen.