Veileder i regelverk for bostøtte

Kontakt med Husbanken

Sikker digital post

Du kan sende post til Husbanken digitalt fra kommunens saks- og arkivsystem. Husbankens organisasjonsnummer er 942 114 184.

E-post

post@husbanken.no

Personopplysninger skal du ikke sende per e-post. Eventuelt kan du bruke ID-nummeret (saksnummer) på saken.

Telefon

Saksbehandlere i kommunen kan ringe telefon 22 96 18 81 når de ønsker å snakke med Husbanken om bostøtte. Denne telefonen blir betjent av Husbankens "bostøttepool" etter et telefonvaktsystem.

Brukerstøtte

Har du glemt din brukeridentitet og/eller passord for innlogging til vårt Ekstranett, kan du ta kontakt med brukerservice på telefon 22 96 18 85 eller sende e-post til brukerservice@husbanken.no.