Veileder for lån fra Husbanken

Generelle rentevilkår


Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.

Husbanken kan tilby fast eller flytende rente for hele eller deler av lånet. Lån har flytende rente med mindre lånekunden inngår avtale om fastrente.

(Forskriften § 8-1)

Lån utbetales som hovedregel med flytende rente.

Les mer om flytende og fast rente.