Om fast og flytende rente

Her har vi samlet informasjon som kan hjelpe deg i valget ditt mellom fast og flytende rente. 

Fastrentelån gir deg en oversikt over lånekostnadene i hele bindingstiden. Den flytende renta har som hovedregel vært lavere enn fastrentetilbudet på samme tid, men dette kan variere over tid.

Hvilken rente som gjelder for ditt lån i Husbanken, finner du i Mitt kundeforhold.

Her finner du Husbankens rentetilbud.

Den flytende renta endrer seg i henhold til det generelle rentenivået. Renta kan bli endret hver 2. måned. Ved en renteoppgang vil Husbanken varsle sine kunder om dette cirka seks uker før endringen trer i kraft.

Fordeler med flytende rente:

 • Du får lavere rente dersom rentenivået går ned.
 • Du står friere til å endre lånevilkårene.
 • Du kan når som helst gå fra flytende rente til fastrente.

Ulemper med flytende rente:

 •  Du får høyere renteutgifter når renta stiger.
 •  Du har liten oversikt over framtidige rentekostnader.

Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5, 10 eller 20 år. Bindingsperiode kan ikke være lengre enn gjenstående løpetid på lånet. Det vil si at du ikke kan velge 20 års avtale om fastrente hvis det kun er 15 år igjen før lånet er nedbetalt. Du kan binde renta på hele eller deler av lånet.

Fordeler med fastrente:
 • Full kontroll over rentekostnadene i bindingstida.
 • Om det generelle rentenivået stiger, vil det ikke påvirke lånet.

Ulemper med fastrente:

 • Går det generelle rentenivået ned, har du høyere rente i hele bindingstida.
 • Det er få muligheter til å endre på lånevilkårene.
 • Bryter du fastrenteavtalen risikere du at det blir beregnet en overkurs du må betale.

Hvis du bryter fastrenteavtalen, risikerer du at det blir beregnet en overkurs du må betale. Det kan også resultere i en underkurs, dette beløpet vil blir brukt til å nedbetale på lånet. Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig blir behandlet som henholdsvis renteutgifter og -inntekter.

Det er brudd på fastrenteavtalen når du
 • innfrir lånet før avtalt nedbetalingsdato
 • betaler inn et ekstra beløp i bindingstida
 • endrer til flytende rente i bindingstida
 • overfører lånet til ny låntaker 

Ved innbetaling av ekstra avdrag regner vi  over- eller underkurs på beløpet du innbetaler. Fastrenteavtalen løper uforandret for det gjenstående lånet. 

Over- og underkurs blir beregnet i samsvar med Forskrift om kredittavtaler § 9.

Før du binder renta, må du lese denne informasjonen (PDF)

Overgang til fastrente kan kun skje den 1. i måneden.

Du kan inngå avtale om fastrente ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Du kan også kontakte oss på telefon. Da sender vi deg avtaledokumentene i posten. 

Er det kun en del av lånet som skal ha fastrente, må du ta kontakt med oss. Da vil du få tilsendt avtalen per post.

Personkunder

Er dere flere låntakere, må samtlige underskrive avtale. Avtalen kan du sende inn per post eller elektronisk gjennom Mitt kundeforhold. Avtalen med original signatur og eventuelle vedlegg, som for eksempel fullmakt, må være mottatt i Husbanken innen den 24. i inneværende måned, hvis avtalen skal gjelde den 1. neste måned. 

Juridiske kunder

Send avtalen inn per post eller elektronisk gjennom Mitt kundeforhold.

Avtalen med original signatur og vedlegg, som for eksempel fullmakt og firmaattest, må være mottatt i Husbanken innen den 24. innværende måned hvis avtalen skal gjelde fra den 1. neste måned.

Hvis du innfrir lånet før bindingstiden er utløpt, blir det beregnet over- eller underkurs av det som står igjen av lånebeløpet.

Over- og underkurs blir beregnet ved å ta differansen mellom din rentesats og et veid snitt mellom to rentetilbud som er nærmest gjenstående bindingstid.

Velger du å innbetale et ekstra beløp, blir det beregnet over- eller underkurs av innbetalingen din.

Eksempler:

 • Bryter du avalen når det står igjen 2 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt av den flytende renten og 3 års fastrentetilbud.
 • Bryter du avtalen når det står igjen 7 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt mellom 5 og 10 års fastrentetilbud.