Veileder for lån fra Husbanken

Om veilederen for lån fra Husbanken

Denne veilederen er til hjelp for innbyggere, utbyggere, representanter for borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører som kan søke om lån fra Husbanken.

Forskriftsteksten er gjengitt i egen boks.  Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket.