Veileder for lån fra Husbanken

Forsøk

Husbanken kan gjennom forsøk gjøre avvik fra reglene i denne forskriften. Forsøket kan ikke gjelde startlån etter kapittel 5 eller lån til barnehager etter kapittel 6.

(Forskriften § 1-3)

For å bidra til nytenking og innovasjon på det boligsosiale området, kan Husbanken godkjenne forsøksprosjekter som skal gjennomføres i samarbeid med kommunene. Forsøk med økonomiske virkemidler som fraviker fra denne forskriften skal forhåndsgodkjennes av departementet.