Veileder for lån fra Husbanken

Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon

Husbanken kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre søknaden, og innhente opplysninger fra andre myndigheter.

Både før og etter at lånet er utbetalt kan Husbanken kontrollere at vilkårene i lånevedtaket er oppfylt gjennom å

  1. be om nødvendige opplysninger og dokumentasjon
  2. innhente opplysninger fra andre myndigheter
  3. besiktige tiltaket og om nødvendig be låntakeren medvirke til besiktigelsen.

(Forskriften § 7-3)

Husbanken forutsetter at låntakeren gir nødvendige opplysninger og dokumentasjon som Husbanken ber om, og at låntakeren medvirker ved befaring. Manglende medvirkning fra låntakerens side kan anses som brudd på låneavtalen.