Veileder for lån fra Husbanken

Lånetilsagn og utbetaling

Husbanken gir lån ved å gi bindende lånetilsagn. Husbanken kan ikke gi tilsagn om lån for tiltak som er igangsatt.

Lånet kan utbetales etter søknad. Ved søknad om utbetaling skal Husbankens fastsatte søknadsløsning benyttes. Husbanken kan fastsette nærmere krav til hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden.

(Forskriften § 7-6)

Husbanken kan ikke gi lån til tiltak som er igangsatt. Det er ikke et krav at prosjekteringen er ferdig, men prosjektet må som minimum ha fått rammetillatelse av kommunen.

I utbyggerprosjekter har Husbanken allerede gitt en låneutmåling etter søknad fra utbyggeren. Her fremgår maksimalt lånebeløp for den enkelte bolig i prosjektet. Kjøpere av boliger i slike prosjekter skal sende inn søknad om å bli godkjent som låntaker etter at kontrakt er inngått.

Når søknaden er vurdert og godkjent, vil kjøper få tilsendt et godkjenningsbrev. Megler/oppgjørsadvokat får tilsendt originale lånedokumenter og må sørge for at disse blir underskrevet/tinglyst.

For å få lånet utbetalt må søknadsskjema HB 7.S.06 Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd (PDF) fylles ut og sendes inn. 

Søknad om godkjenning som låntaker/egenvurdering av økonomi

Husbanken kan ikke gi lån til kjøpere i boligprosjekt, hvor utbygger ikke har fått tilsagn om lånefinansiering på forhånd jfr. § 2-2, 2. ledd.