Veileder for lån fra Husbanken

Virkeområde forskrift om lån fra Husbanken

Denne forskriften gjelder for tildeling og forvaltning av lån fra Husbanken.

(Forskriften § 1-1)

Forskriften og veilederen gjelder for lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte, lån til studentboliger og startlån.

Lån til omsorgsboliger og sykehjem er foreløpig ikke innlemmet i forskrift om lån fra Husbanken. Denne lånekategorien er fortsatt regulert av forskrift om husbanklån til omsorgsbolig med videre.