Veileder for lån fra Husbanken

Søknadsløsning og dokumentasjon

Ved søknad om lån skal Husbankens søknadsløsning benyttes .

Lånsøker dokumenterer at vilkårene for tildeling av lånet er oppfylt ved å vedlegge den dokumentasjonen som følger av søknadsløsningen.

(Forskriften § 7-2)

Alle private og offentlige virksomheter skal bruke Husbankens digitale søknadsløsning via husbanken.no. Personlige lånsøkere og personer som søker om overtakelse av lån må fortsatt sende inn papirsøknad.

I søknadsløsningen fremgår det hva slags dokumentasjon som skal legges ved og hvilke  egenerklæringer som må fylles ut.