Veileder for lån fra Husbanken

Terminforfall på lån

Renter og avdrag skal betales i månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved mislighold av lån kan Husbanken pålegge lånekunden månedlige terminer. Borettslag som er tilknyttet sikringsordninger mot husleietap og kommuner tilbys også halvårlige terminer.

(Forskrift § 8-6)

Kundene kan velge forfallsdato 1., 12. eller 20.