Veileder for lån fra Husbanken

Formålet med lånet

Lån til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet. Rimelige boutgifter for studenter er et sentralt mål for å sikre at alle kan ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

(Forskriften § 4-1)

Låneordningen skal bidra til å etablere boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal gi et mer forutsigbart og rimelig boligtilbud for studenter og være et supplement til det private boligmarkedet.