Veileder for lån fra Husbanken

4.3 Hva det kan gis lån til

Lån kan gis til

  1. oppføring av studentboliger
  2. kombinasjon av kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger. Det gis ikke lån til kjøp av eksisterende studentboliger som bare representerer et eierskifte
  3. oppgradering av eksisterende studentboliger

(Forskriften § 4-2)