Veileder for lån fra Husbanken

Hvem som kan få lån

Husbanken kan gi lån til boligkvalitet til enkeltpersoner, foretak, kommuner og fylkeskommuner.

Ved oppføring av bolig for salg kan utbyggeren søke om tilsagn om lånefinansiering. Kjøperen av boligen kan søke Husbanken om å få overta lånet.

(Forskriften § 2-2)

Utbyggere som bygger boliger for salg, kan søke om tilsagn til lånefinansiering. Kjøperen av boligen kan deretter søke Husbanken om å få overta lånet. Husbanken legger salgsprisen ved første gangs omsetning til grunn for låneutmålingen.

Husbanken gir ikke lån til egeninnsats eller refinansiering.

Salg av kontraktposisjon kan kun aksepteres ved helt spesielle omstendigheter. I husbanksammenheng innebærer det at kjøper 1 som har kjøpt bolig av utbygger, selger boligen mens den bygges som kontraktposisjon til kjøper 2. Kjøper 1 selger da sine rettigheter etter kontrakten til kjøper 2.

Når kjøperen er et AS, krever Husbanken at selskapet har som formål å eie, forvalte og leie ut boligen.