Veileder for tilskudd til boligtiltak

§ 2 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.