Veileder for tilskudd til boligtiltak

2. Virkeområde

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.

(Forskrift § 2)