Veileder for tilskudd til boligtiltak

12. Kunngjøring og søknadsfrist

Husbanken lyser ut tilskuddsmidlene på husbanken.no. Søknadsfristen er 1. april.

(Forskrift § 12)