Veileder for tilskudd til boligtiltak

12. Kunngjøring og søknadsfrist

Husbanken lyser ut tilskuddsmidlene på husbanken.no. I 2023 er søknadsfristen 1. juni.

(Forskrift § 12)